Privacybeleid

1. Inleiding

DAK Vastgoedbeheer & Verhuur, hierna te noemen “DAK”, is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit beleid beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

2. Verzameling van Persoonlijke Gegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, onze website bezoekt, of op enige andere manier met ons communiceert. Dit kan informatie zijn zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en andere gegevens die relevant zijn voor de diensten die wij leveren.

3. Gebruik van Persoonlijke Gegevens

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze diensten te leveren en te verbeteren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om met u te communiceren en om onze marketing- en reclame-inspanningen te ondersteunen.

4. Delen van Persoonlijke Gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of wanneer we uw expliciete toestemming hebben.

5. Beveiliging van Persoonlijke Gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

6. Bewaring van Persoonlijke Gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om onze diensten te leveren en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

7. Uw Rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

8. Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen eventuele wijzigingen op onze website publiceren.

9. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via:

DAK Vastgoedbeheer & Verhuur, Symfonielaan 20-22, 3438 EV, Nieuwegein, info@dakvastgoedbeheer.nl, 030-2072137

Laatste update: 15 Mei, 2023